Josette Lavergne

Josette Lavergne is geboren in Oostende op 7 april 1921. Al vroeg blijkt haar aanleg voor muziek en ze kiest ervoor om violiste te worden. Haar vader, die militair was, was aanvankelijk niet zo gelukkig met de keuze van de dochter, maar zijn bezwaar stond een professionele opleiding niet in de weg. Van 1935 tot 1938 was ze studente aan het Koninklijk Conservatorium Brussel waar ze o.m. in de klas van Alfred Dubois (1898-1949) viool volgde. Daarna ging ze studeren in Gent bij Henry Gadeyne (1894-1965). Gadeyne was ook leraar viool aan het Stedelijk Conservatorium van Oostende geweest. In Gent behaalde ze in 1941 ook een Eerste Prijs Kamermuziek en een Tweede Prijs Snaarkwartet. Vermoedelijk heeft de oorlogssituatie haar verdere opleiding voortijdig afgebroken.

Josette Lavergne als jonge violiste in de stadstuin in Oostende.     Studentenfiche van Josette Lavergne in het Koninklijk Conservatorium Brussel.     Josette Lavergne als jonge violiste in het stadspark van Oostende.

Als pedagoge was ze actief in diverse muziekacademies als docente viool in Blankenberge en Izegem.  maar haar belangrijkste buitenlandse activiteit was ongetwijfeld haar assistentschap van Josef Gingold (1909-1995) aan de School of Music aan de Indiana Universiteit in Bloomington.

Josette Lavergne in Bloomington met collega Ann Kühner.     Josette Lavergne..

De Britse violist Philip Newman (1904-1966) behoorde tot haar hechte vriendenkring. Na zijn dood erft ze zijn muziekcollectie.

Ze had ook goede contacten met Pablo Casals (1876-1973) en met koningin Elisabeth (1876-1965). Een aantal partituren uit de collectie Lavergne zijn rechtstreeks door de koningin aan Josette Lavergne geschonken.

Josette Lavergne op bezoek bij koningin Elisabeth in Stuyvenberg

Het grootste deel van haar leven verblijft Josette Lavergne in haar geboortestad Oostende. Ze overlijdt er op 9 augustus 2015. Voor haar vrienden en kennissen blijft ‘tante Jo’ een inspirerende vrouw met een grenzeloze liefde voor de expressieve kracht van muziek.

Josette Lavergne in de Oostendse haven.     Josette Lavergne.