Autografen

[Click for larger versions]

Onder de vele manuscripten van muziek van C.P.E. Bach in de bibliotheek werd maar een klein aantal geïdentificeerd als autograaf. De meesten komen uit de Wagener verzameling. Een uitzonderlijk stuk werd geïdentificeerd door de Duitse musicoloog Peter Wolny als een autograaf van een pianosonate van C.P.E. Bach, maar de titel op de boekband is in het handschrift van Johann Sebastian Bach! Het is ongetwijfeld uitzonderlijk om te kunnen beseffen dat dit manuscript door de handen van deze twee meesters is gegaan (zie afbeelding hierboven).