Colofon

Deze tentoonstelling werd gemaakt in het kader van een stageproject aan de Arteveldehogeschool Gent, Graduaat Bibliotheekwezen en Documentaire Informatiekunde.

Tekst en fotoselectie: Ellen Moulin

Met dank aan de getuigenissen van Roland Coryn, Bernard Baert, Jenny Spanoghe en Eric Desimpelaere.

© Koninklijk Conservatorium Brussel, School of Arts Erasmushogeschool, 2020.