Bibliography

Derek De Blauwe, Mechelen en zijn musici, Peter Cabus, [onuitgegeven] scriptie aangeboden tot het behalen van de graad Meester in de Muziek, optie piano, Hogeschool voor Wetenschap & Kunst, Lemmensinstituut Leuven, Leuven, 2002, 78 p. Over Peter Cabus: p. 26-29 en bijlagen 4-5.

Marcel Kocken, Wijsheid in bescheidenheid, herinneringen aan Peter Cabus, in Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen, 106, Mechelen, Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, 2002, p. 201-216.

Het oeuvre van Peter Cabus, Brussel, Koninklijk Conservatorium Brussel, 1993, 52 p.

Johan Poplemon, Tussen labo en emo, vraaggesprekken met vier Vlaamse toondichters [Peter Cabus, Jan De Maeyer, Jan Van der Roost en Jan Van Landeghem] over de toekomst van de klassieke muziek, [onuitgegeven] eindwerk muziekgeschiedenis, Stedelijk Conservatorium Mechelen, Mechelen, 1998, 55 p.

Flavie Roquet, [art.] Cabus, Peter Noël, in Lexicon Vlaamse Componisten geboren na 1800, Roeselare, 2007, p. 99.

Benjamin Steens, Peter Cabus, biografie en oeuvrecatalogus, Mechelen, Auteur, 1998, 329 p. [Bevat thematische catalogus].

Wouter Vandevoort, Peter Cabus: G’schichten aus dem Hertogenwald, voor piano, [onuitgegeven] eindwerk behorend tot de geïntegreerde proef Kunstsecundair Onderwijs, Hasselt Kindsheid Jesu, 2003, 47 p. + CD met opname door de auteur.

Jacques Vliegen, Peter Cabus, [onuitgegeven] scriptie ingediend tot het bekomen van het pedagogisch getuigschrift, Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium Antwerpen, Pedagogische afdeling, optie piano, Antwerpen, 1987, 69 p.